en

Usługa: Doradztwo IT

Doradztwo IT

Dziś od biznesu wymaga się więcej. Nowoczesne zarządzanie organizacją opiera się na dostępie do informacji, umiejętności ich analizy i wyboru tych, które faktycznie wpływają na trafność decyzji biznesowych i w efekcie przekładają się na sukces. Optymalnie dobrany system informatyczny ma wpływ na zwiększenie efektywności działania organizacji we wszystkich obszarach jej funkcjonowania.

 

Wybór systemu informatycznego

Trafny wybór systemu informatycznego jest podstawą każdego procesu wdrożeniowego. O samym systemie mówi się często, że jest to „garnitur szyty na miarę”. Jako że system informatyczny i jego wdrożenie to zazwyczaj znacząca pozycja budżetu, decyzji o nim nie powinno podejmować się jedynie na podstawie statystyk wyszukiwarki internetowej. Nasi specjaliści przeprowadzają analizy procesów finansowych, produkcyjnych oraz procesów gospodarki magazynowej w kontekście doboru systemu klasy ERP/MRP.

Nasze doświadczenia obejmują:

 • Przygotowanie kompleksowego zapytania ofertowego;
 • Pomoc w wyborze systemu i dostawcy;
 • Weryfikacja umów i wsparcie w negocjacjach;
 • Nadzór nad wdrożeniem.

Analiza środowiska systemów IT

Due Dilligence polega na poddaniu przedsiębiorstwa analizie pod względem kondycji infrastruktury technologicznej i wykorzystywanych systemów IT. Analiza ta przeprowadzana jest na podstawie już posiadanych informacji, a jej celem jest podejmowanie właściwych decyzji.

Nasze kompetencje obejmują:

 • Inwentaryzację używanych systemów i istniejących interfejsów;
 • Analizę wykorzystywanych funkcjonalności oraz funkcjonalności pożądanych (w kontekście obecnych potrzeb biznesowych), które nie zostały wdrożone;
 • Analizę codziennych problemów w kontekście użytkowania / utrzymania systemów (np. powtarzające się błędy, słaba efektywność systemu);
 • Analizę organizacji pracy działów IT i organizacja wsparcia dla użytkowników systemów (helpdesk, procedury utrzymania systemu, zarządzania zmianą);
 • Ocenę przewidywanych inwestycji w obszarze IT niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania biznesu;
 • Ocenę ryzyka związanego z utrzymaniem systemów IT.

Nasze realizacje:

 • Projekt typu IT due dilligence dla wiodącej sieci detalicznej w Rumuni;
 • Projekt typu IT due dilligence dla wiodącej firmy zarządzającej funduszami private equity i venture capital.

 

Wsparcie Klienta przy Wdrożeniach

Nasi konsultanci wspierają, a nawet kierują zespołem Klienta w projektach wdrożeniowych prowadzonych przez innych dostawców. O ile Klient odpowiednio zdefiniuje projekt, możemy być głównym punktem kontaktowym dla dostawcy, pomagać zbierać wymagania dotyczące rozwiązania oraz koordynować proces testów i odbioru systemu. Często naszym zadaniem jest kontrola pracy dostawcy oraz jakości dostarczanych przez niego rozwiązań. Monitorujemy harmonogram prac oraz budżet projektu. Wykonujemy również audyt projektów dostarczanych przez innych dostawców.

 

 

Zapytaj

Jeśli jesteś zainteresowany naszym produktem zapraszamy do kontaktu:

Zobacz również:

Aplikacja na stanowisko:

Download file: