en

Usługa: Doradztwo Biznesowe

Doradztwo Biznesowe

Trafność decyzji biznesowych zależy od wielu czynników. ARC Consulting specjalizuje się w przeprowadzaniu zmian wielu obszarów działalności firm. Dzięki nam przedsiębiorstwa mają szansę zwiększać swoją efektywność, przy optymalizacji kosztów. Inspirujemy naszych Klientów do zmian, które przekładają się na korzyści i prowadzą do osiągania najlepszych wyników.

 

Centra Usług

W ostatnich latach obserwowaliśmy rosnącą tendencję do stosowania modelu biznesowego opartego na outsourcingu / offshoringu wybranych procesów biznesowych. Pod względem zawieranych umów outsourcingowych, Polska plasuje się w ścisłej światowej czołówce. Nasi pracownicy uczestniczyli w pierwszych w Polsce projektach offshoringowych, począwszy od zakładania centrum usług, poprzez optymalizację procesów, reorganizację obszarów wsparcia, wdrożenia systemów informatycznych, definicje kluczowych wskaźników efektywności, SLA/OLA, etc, na relokacji centrum kończąc.

Nasze kompetencje obejmują:

 • Studium wykonalności projektu i ocena inwestycji (Business Case);
 • Kompleksowe tworzenie centrum usług;
 • Wdrożenia i utrzymanie systemów klasy ERP;
 • Zarządzanie procesami, modelownie i przygotowywanie dokumentacji;
 • Optymalizacja i automatyzacja procesów;
 • Wsparcie przy opracowywaniu umów o wykonanie usług (SLA/OLA) oraz definiowaniu Kluczowych Wskaźników Efektywności (KPIs).

Na bazie naszych doświadczeń i współpracy z centrami usług, przygotowaliśmy zestaw aplikacji na platformie Microsoft SharePoint dedykowanych dla Shared Service Center.

 

Fuzje i Przejęcia

W przypadku projektów typu M&A (Merge and Acquisitions), ARC Consulting specjalizuje się w szczególności w analizie organizacji, procesów oraz analizie ryzyka informatycznego (IT Due Diligence). Zakres naszych usług obejmuje:

 

1

Analizę organizacji 

 • Analizę struktur przedsiębiorstwa;
 • Analizę zakresu uprawnień i odpowiedzialności oraz funkcjonowania poszczególnych działów;
 • Ocenę efektywności pracy poszczególnych działów;
 • Ocenę potencjału pracowników i kierowników oraz ich użyteczności w ramach przyszłej organizacji (przy wsparciu firmy partnerskiej specjalizującej się w obszarach HR).

 

2

Analizę procesów biznesowych

 • Inwentaryzację procesów;
 • Projektowanie i optymalizację procesów biznesowych;
 • Analiza przepływu dokumentów;
 • Modelowanie procesów (m.in. wg notacji EPC, BPMN) przy wykorzystaniu takich narzędzi jak ARIS, Metastorm Provision, Visio, itp.;

3

Analizę środowiska systemów informatycznych (IT Due Diligence)

Analiza stanu obecnego kończy się przekazaniem kompleksowego raportu zawierającego wnioski, rekomendowane zmiany i optymalizacje oraz inwestycje wymagane do ich wdrożenia.

 

Przykłady zrealizowanych projektów typu M&A:

 • Wsparcie biznesowe podczas przejęcia sieci detalicznej przez międzynarodowy koncern handlowy, w tym wyszczególnienie i opis przejmowanych rocesów biznesowych, ich przeprojektowanie i dostosowanie do potrzeb nowej organizacji pomiędzy systemami finansowo-księgowymi obu organizacji.
 • Zarządzanie projektem przeniesienia centrum finansowo-księgowego jednego z międzynarodowych koncernów detalicznych z Holandii do Polski.

 

Zarządzanie Zmianą

Wszelkiego rodzaju zmiany — m.in. organizacyjne, personalne, proceduralne — towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Celem każdej zmiany powinno być podniesienie skuteczności funkcjonowania organizacji. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie zarządzanie zmianą: umiejętność dostosowania tempa zmian i metod ich wprowadzania. Dzięki temu proces przebiega szybko i sprawnie, bez negatywnych odczuć ze strony pracowników.

Nasze kompetencje obejmują:

 • Definicję procesu zarządzania zmianą (Change Management);
 • Definicję standardów, procedur i szablonów dokumentacji wymaganych do zarządzenia zmianą;
 • Planowanie zmiany;
 • Automatyzację procesu zarządzania zmianą;
 • Wsparcie w komunikacji.

 

Zarządzanie Procesami

Specjaliści ARC Consulting, korzystając z doświadczeń zdobytych podczas projektów wdrożeniowych, integracyjnych, reorganizacyjnych, pomagają usprawnić procesy zarządcze i podnieść wydajność firm. Analizujemy istniejące procesy biznesowe, modelujemy i dokumentujemy je przy użyciu znanych metodologii i narzędzi (w szczególności ARIS, Metastorm ProVision, MS Visio), a także projektujemy nowe procesy pozwalające na zwiększenie wydajności organizacji. Opracowujemy procedury i instrukcje stanowiskowe.

Nasze kompetencje obejmują:

 • Znajomość standardów modelowania (m.in. EPC, BPMN);
 • Znajomość głównych narzędzi do modelowania procesów (ARIS™, Metastorm ProVision, MS Visio);
 • Praktyczną wiedzę w zakresie analizy, projektowania i optymalizacji procesów biznesowych, w szczególności w branży detalicznej oraz sektorze usług finansowych (SSC, BPO).

 

 

 

Zapytaj

Jeśli jesteś zainteresowany naszym produktem zapraszamy do kontaktu:

Zobacz również:

Aplikacja na stanowisko:

Download file: