en

Produkt: Oracle Taleo Cloud Service

Opis produktu

Czym jest Taleo? Platforma zarządzania talentami Oracle Taleo Cloud Service wspiera przedsiębiorstwa w zarządzaniu pracownikami w całym cyklu zatrudnienia. Narzędzia Oracle Taleo Cloud Service umożliwiają automatyzację i standaryzację procesów HR od zatrudnienia i onboardingu, przez planowanie ścieżek kariery po rozwój i ocenę pracowników. Wszystkie moduły Taleo Cloud Service działają w chmurze, dzięki czemu są łatwo dostępne niezależnie od lokalizacji użytkownika – wystarczy komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci.

Moduły Taleo

W skład platformy Oracle Taleo Cloud Service wchodzą następujące moduły:

 

TALEO RECRUITING CLOUD SERVICE

 • Zarządzanie procesem rekrutacji end-to-end.
 • Pozyskiwanie kandydatów z różnych źródeł – od dedykowanej strony rekrutacyjnej, przez portale pracy, po media społecznościowe.
 • Dostosowanie przebiegu procesu do potrzeb organizacji.
 • Automatyzacja preselekcji kandydatów.
 • Integracja z MS Outlook i IE.
 • Skrócenie czasu potrzebnego do zatrudnienia nowego pracownika, podniesienie jakości otrzymywanych aplikacji.
 • Możliwość łatwej modyfikacji procesów w miarę potrzeb i zmian w organizacji.

TALEO ONBOARDING CLOUD SERVICE

 • Automatyzacja procesu onboardingu i przyspieszenie zatrudnień.
 • Stałe monitorowanie statusu wdrażania pracownika.
 • Automatyczne przypomnienia o akcjach do podjęcia.
 • Narzędzie umożliwia także offboarding pracowników.

TALEO PERFORMANCE MANAGEMENT CLOUD SERVICE

 • Integracja z pozostałymi narzędziami Oracle Taleo i MS Outlook.
 • Możliwość zarządzania celami pracowników.
 • Biblioteka kompetencji behawioralnych.
 • Możliwość przeprowadzenia oceny 360⁰.
 • Narzędzie ułatwiające ocenę kompetencji i udzielanie wskazówek rozwojowych– Writing Assistant.
 • Usprawnienie procesu zarządzania rozwojem pracowników.
 • Zaangażowanie pracowników w planowanie kariery.
 • Przyciągnięcie i utrzymanie talentów/top performerów.

TALEO COMPENSATION CLOUD SERVICE

 • Planowanie budżetu.
 • Wprowadzanie założeń dotyczących polityki wynagradzania.
 • Wprowadzanie zmiennych składników wynagrodzeń.
 • Dostosowanie planów wynagrodzeń do cykli budżetowych.
 • Alokacja nagród uznaniowych i bonusów z odpowiednią częstotliwością.
 • Motywowanie pracowników i utrzymanie talentów dzięki dostosowanym do potrzeb cyklom wynagradzania.

TALEO LEARN CLOUD SERVICE

 • Zarządzanie szkoleniami e-learningowymi i klasycznymi treningami prowadzonymi przez instruktora.
 • Automatyczne powiadomienia o wybranych zdarzeniach.
 • Łatwe tworzenie treści szkoleń dzięki edytorowi HTML WYSIWYG.
 • Tworzenie ankiet i testów on-line (dostępny bank pytań).
 • Certyfikaty dla uczestników szkoleń.
 • Całkowita elastyczność w dostarczaniu szkoleń i materiałów – w formie tradycyjnej, e-learningu i innych.

TALEO INSIGHT REPORTS

 • Każdy moduł Taleo jest wyposażony w zaawansowane funkcje związane z raportowaniem.
 • Raporty są w pełni konfigurowalne, umożliwiają szybkie pozyskiwanie i obróbkę danych.
 • Funkcjonalność umożliwia automatyczne cykliczne generowanie raportów.

 

Proponowane przez ARC Consulting rozwiązania z zakresu HCM są dostępne w chmurze. W praktyce oznacza to korzyści w trzech głównych obszarach:

 • Bezpieczeństwo danych – odpowiedzialność za ich przechowywanie i ochronę spoczywa na Oracle. W firmie pracuje ponad 300 specjalistów wspierających rozwiązania w chmurze, dbających o fizyczne i logiczne bezpieczeństwo informacji.
 • Koszt – jest łatwy do zaplanowania, rozwiązanie w chmurze nie generuje żadnych nieprzewidzianych wydatków. Jedyny ponoszony koszt to licencje dla użytkowników i wdrożenie. O infrastrukturę, utrzymanie, serwis i aktualizacje dba Oracle.
 • Elastyczność – rozwiązania Oracle HCM zostały stworzone w oparciu o najlepsze praktyki użytkowników tego rodzaju systemów, jednocześnie umożliwiając personalizacje dla użytkowników. Systemy mogą być integrowane z innymi narzędziami, są też dostępne z dowolnej lokalizacji i urządzeń mobilnych.

Wdrożenie

Wybór funkcjonalności

 • Prezentacja rozwiązania
 • Wybór narzędzia i modułów
 • Zdefiniowanie harmonogramu prac

Konfiguracja narzędzi

 • Konfiguracja systemu i interfejsów dla poszczególnych użytkowników
 • Ewentualna implementacja dodatkowych funkcjonalności (np. integracje)

Testy i szkolenia

 • Testy akceptacyjne
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych
 • Szkolenie dla administratora
 • Ewentualne szkolenia dla użytkowników

Go-live

 • Wsparcie podczas uruchomienia rozwiązania, komunikacji nowego rozwiązania i procesu
 • Ustalenie modelu wsparcia powdrożeniowego

Fixed Scope Offering

Działy HR stawiają sobie za cel bycie partnerem dla biznesu. Ich działania mają bezpośrednie przełożenie na wyniki firmy, co sprawia, że współczesny HR staje przed wyzwaniami takimi jak:

 • Zbieranie odpowiednich danych i opieranie na nich działań strategicznych.
 • Identyfikacja Talentów w organizacji i ich adekwatne wynagradzanie, rozwijanie i utrzymanie.
 • Zapewnienie pozytywnych doświadczeń kandydatom i pracownikom przez uproszczenie procesów HR.
 • Wzmocnienie zaangażowania pracowników dzięki tworzeniu kultury skupionej na celach i wynikach biznesu.
 • Integracja wszystkich funkcji i procesów HR.
 • Adaptacja najlepszych praktyk rynkowych w zakresie zarządzania Talentami.Narzędzia HCM oferowane przez ARC Consulting odpowiadają na większość z powyższych wyzwań.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie i metodologii wdrożenia produktów pakietu Oracle Taleo:

Pobierz plik

 

Zapytaj

Jeśli jesteś zainteresowany naszym produktem zapraszamy do kontaktu:

Monika Matyjek-GóraEmail: monika.matyjek(at)arc-consulting.pl

Zobacz również:

Aplikacja na stanowisko:

Download file: