en

Produkt: SAP

Opis Produktu

Każda działalność stanowi kompleksową sieć powiązanych osób i procesów, a zwiększenie jej płynności i elastyczności przekłada się bezpośrednio na sukces organizacji. Dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu firmy SAP dostarczanemu za pośrednictwem otwartej platformy i architektury ta sieć może pełnić odpowiednią rolę: umożliwi optymalizację działań biznesowych, niezależnie od miejsca i zaangażowanych osób, a także pozwoli współpracować z partnerami, klientami i dostawcami, a nawet z firmami konkurencyjnymi.

Wdrożenia

Nasi konsultanci zrealizowali wiele projektów doradczych i wdrożeniowych systemu SAP. Maksymalnie wykorzystujemy możliwości i funkcjonalności, jakie oferuje aplikacja SAP w większości standardowych modułów. Mamy bogate doświadczenie w zagadnieniach funkcjonalnych, jak również technicznych i programistycznych. Naszą dodatkową specjalizacją jest wersja systemu IS-Retail oraz archiwizacja danych. Nasze doświadczenia obejmują między innymi:

  • Wdrożenie rozwiązania SAP IS-Retail wraz z interfejsami Idoc do dedykowanego systemu handlowo-dystrybucyjnego w 14 spółkach przejętych przez wiodącego dystrybutora hurtowego w Polsce;
  • Wsparcie systemu SAP IS-Retail podczas fuzji dwóch sieci handlowych w Rumunii, obejmujące zmianę organizacji systemu i rozbudowę funkcjonalności, wprowadzenie definicji nowego asortymentu w sklepach oraz bieżące utrzymanie instalacji;
  • Wdrożenie (rollout) systemu SAP FI/CO do dystrybutora hurtowego, kupionego przez jeden z największych koncernów handlowych w Polsce;
  • Wdrożenie rozwiązania do faktoringu dostawców w polskiej sieci handlowej;
  • Wdrożenie dedykowanego rozwiązania do obsługi przychodów dodatkowych w wiodącej sieci handlowej w Polsce wraz ze zmianą metody wyceny materiałów;
  • Archiwizację danych w systemie SAP IS-Retail w sieci handlowej w Rumunii, skutkująca zmniejszeniem objętości bazy danych systemu o 60%;
  • Wdrożenie dedykowanego rozwiązania do obsługi podatków lokalnych u wiodącego polskiego dystrybutora energii;
  • Wdrożenie systemu SAP FI/CO dla firmy produkcyjnej z sektora lotniczego;
  • Wdrożenie automatycznych płatności (krajowych, międzynarodowych, ZUS/US) w kilku krajach Europy Centralnej w koncernie budowlanym.

 

 

Zapytaj

Jeśli jesteś zainteresowany naszym produktem zapraszamy do kontaktu:

 

Zobacz również:

Aplikacja na stanowisko:

Download file: