en

Produkty ARC Consulting

Produkty ARC

Na bazie doświadczeń w business consultingu, przygotowaliśmy paletę własnych produktów wspierających procesy, których automatyzacja może przynieść wymierne oszczędności i wzrost efektywności pracy.

Workflow Platform

ARC Workflow Platform to platforma do automatyzacji procesów biznesowych, oparta na rozwiązaniu Microsoft SharePoint, która umożliwia elektroniczny obieg dokumentów, informacji, zadań, zdarzeń, itp. poprzez przekazywanie dokumentów między użytkownikami z zachowaniem zamodelowanych ścieżek przepływu.
Główną zaletą tego rozwiązania jest możliwość szybkiego modelowania nowego procesu — wyłącznie poprzez konfigurację i bez potrzeby pisania kodu. Dzięki integracji z technologią Microsoft SharePoint, można zarządzać procesami poprzez przeglądarkę internetową. A przypisywanie zadań bądź dokumentów do grup SharePoint, pozwala nam na łatwe i bezpieczne zarządzanie prawami dostępu.

Produkt ten kierujemy do wszystkich firm, które pragną skutecznie i efektywnie usprawnić swoje procesy biznesowe, obieg dokumentów, komunikację oraz pracę z informacją i wiedzą.
Platforma została stworzona zarówno z myślą o zaawansowanych i złożonych procesach biznesowych, jak i o prostych procesach (procesy biurowe, jak na przykład wnioski urlopowe).

 

Raportowanie i KPI

Microsoft SharePoint to idealna platforma pozwalająca na prezentacje informacji biznesowych niezbędnych do podejmowania trafnych decyzji. Zaawansowane możliwości w rodzaju interaktywnych pulpitów i kart wyników umożliwiają wykorzystanie informacji z baz danych, raportów i aplikacji biznesowych do zaspokojenia określonych potrzeb.

Analitycy ARC pomogą zdefiniować Twoje potrzeby raportowe, a w szczególności zestaw kluczowych wskaźników wydajności (KPI), dzięki którym będziesz mógł ocenić wydajność poszczególnych procesów. Ponadto do automatyzacji procesu zbierania, obliczania i raportowania danych zaproponujemy nasze rozwiązanie bazujące na platformie SharePoint.

Nasze systemy raportujące to zazwyczaj dedykowane rozwiązanie, ściśle związane z określoną specyfiką wymagań Klienta, które mogą m.in. obejmować integrację systemu raportującego z systemem ERP czy innymi systemami.

 

TimeSheets

Time Reporting System to aplikacja WWW wspierająca proces raportowania czasu pracy przez pracowników, zwany popularnie „timesheetami”, oraz jego akceptacji przez przełożonych. Dostarcza cztery wymiary opisujące aktywności i projekty, nad którymi pracują pracownicy. Zapewnia kontrolę ilości nadgodzin oraz możliwość przekierowania akceptacji na inne osoby w razie nieobecności.

Aplikacja jest dostarczana wraz z zestawem raportów, pozwalających na monitorowanie czasu pracy nad poszczególnymi aktywnościami, oraz stopnia ukończenia projektów czy wykonywanych czynności.

  • Każda aktywność pracownika może być opisana czterema atrybutami:
  • Czynność (ewentualnie projekt lub dany proces biznesowy)
  • Zadanie (ewentualnie podprojekt, podproces, lub komentarz do czynności)
  • Region/lokalizacja
  • Zmiana (dzienna, nocna, inna)

 

TimeTrak

TimeTrak to aplikacja monitorująca aktywność pracownika przy komputerze. Zbiera m.in. dane o czasie używania poszczególnych programów, oraz odwiedzanych stronach www. Umożliwia mierzenie i rozliczanie czasu pracy jako jednego z najtrudniej mierzonych zasobów firmy. Wszystkie pomiary wykonywane są w sposób automatyczny, bez możliwości manualnego wprowadzania i przetwarzania zgromadzonych danych.

 

Delegacje i Wydatki

Delegacje i Wydatki to rozwiązanie oparte na platformie Microsoft SharePoint, wspomagające administrację i rozliczanie podróży oraz wydatków służbowych.

Aplikacja umożliwia elektroniczne składanie wniosku o wyjazd służbowy, jego akceptację przez przełożonych oraz rozliczenie wydatków – bez papierowych formularzy i długiego oczekiwania na ich akceptację. System pozwala na zastosowanie jedno- lub wielopoziomowego mechanizmu aprobaty wniosku, w której udział może brać m. in. bezpośredni przełożony, księgowi oraz kierownik projektu, którego koszty dotyczą.

Aplikacja Delegacje i Wydatki pozwala zaraportować dowolne wydatki służbowe, związane bądź niezwiązane z delegacją. Mogą zostać one przypisane do danych kategorii, kodów projektów lub też oznaczone jako pozycje do refakturowania. Taka kategoryzacja oraz mechanizm zestawień i raportów, ułatwiają dekretację kosztów w systemie finansowo-księgowym, przygotowanie faktur dla klientów oraz rozliczenia z pracownikami.

Obsługa systemu jest intuicyjna i nie wymaga wcześniejszego szkolenia.

 

Wnioski Urlopowe

Wnioski Urlopowe to rozwiązanie oparte na platformie Microsoft SharePoint usprawniające proces obsługi wniosków urlopowych w firmie.
System umożliwia pracownikom składanie wniosku urlopowego w formie elektronicznej, a przełożonym i Działowi HR, jego aprobatę.
Aplikacja udostępnia także pracownikom, ich przełożonym oraz Działowi HR aktualne dane o urlopach. Mają dzięki niej dostęp do historii nieobecności, informacji o terminie i długości planowanych urlopów oraz liczby dni wolnych aktualnie przysługujących pracownikom do wykorzystania.

Rozwiązanie pozwala również na tworzenie zestawień wniosków urlopowych, w zależności od ich statusu, pracownika, jego przełożonego, okresu, rodzaju oraz długości urlopu. Przełożonemu pomaga to zarządzać urlopami podległych pracowników, a Działowi HR ułatwia administrację.

Obsługa systemu jest intuicyjna i nie wymaga wcześniejszego szkolenia.

 

Zarządzanie Szkoleniami

Zarządzanie Szkoleniami to rozwiązanie oparte na platformie Microsoft SharePoint wspomagające administrację szkoleniami w firmie.

Rozwiązanie umożliwia elektroniczne składanie zgłoszeń na szkolenia przez samego pracownika, delegowanie go przez przełożonego lub Dział HR. Baza danych systemu zawiera wszystkie potrzebne informacje o szkoleniach, ich uczestnikach oraz prowadzących je trenerach. Dodając nowe szkolenie Dział HR określa m.in. jego nazwę, termin, miejsce, czas trwania, trenera oraz grupę docelową.

Rozwiązanie wyposażono dodatkowo w ankiety poszkoleniowe pozwalające na uzyskanie spójnej i mierzalnej informacji zwrotnej dla organizatorów szkolenia. System pozwala także na tworzenie zestawień danych nt. szkoleń, ich uczestników oraz trenerów i eksportowanie ich do Excela.

Obsługa systemu jest intuicyjna i nie wymaga wcześniejszego szkolenia.

 

Rekrutacja

Rekrutacja to rozwiązanie oparte na platformie Microsoft SharePoint wspomagające administrację procesem rekrutacji pracowników.

Aplikacja pozwala na wprowadzanie danych kandydatów do bazy za pomocą prostego formularza. Lista osób prezentowana jest w formie tabeli i umożliwia przejście do poszczególnych profili. Rekruter może również przeszukiwać bazę m.in. po danych personalnych, obszarze specjalizacji, językach obcych oraz stażu pracy kandydatów.

Rozwiązanie daje możliwość przetwarzania aplikacji kandydatów zgodnie z tokiem procesu, poprzez zmianę ich statusu. Aplikację wzbogacono o formularz oceny kompetencji kandydata, umożliwiający prowadzącym rozmowy zastosowanie spójnych kryteriów informacji zwrotnej. Dzięki zestawieniom i raportom rekruterzy mogą również analizować procesy rekrutacyjne pod kątem ich aktualnego statusu, działu lub też stanowiska.

Obsługa systemu jest intuicyjna i nie wymaga wcześniejszego szkolenia.

 

R-Close

R-Close to aplikacja oparta na Microsoft SharePoint wspierająca proces zamknięcia ksiąg w danych okresie rozrachunkowym.

Dedykowana dla dużych organizacji, a w szczególności dla centrów świadczenia usług, obsługujących wiele krajów i jednostek gospodarczych, z oczekiwaniem wysokich standardów jakości i wydajności. Pozwala na eliminację lub automatyzację wielu kontroli kompletności i zgodności danych, oraz zastąpienie papierowych akceptacji elektronicznymi.

Prosty, intuicyjny i niewymagający szkoleń, R-Close staje się głównym narzędziem w procesie zamknięcia i repozytorium dla rozliczeń kont.

Aplikacja może być dostosowana do specyficznych potrzeb danej organizacji poprzez integracje z systemem finansowo-księgowym, automatyzację ładowania specyfikacji i rozliczeń, proces akceptacji, dostosowanie logiki rozliczeń, tolerancji, itp.

 

ARCompare

ARCompare jest opartym na programie MS Excel narzędziem umożliwiającym automatyczne zestawianie i porównywanie danych pochodzących z różnych źródeł. Ta prosta w obsłudze aplikacja, dzięki dobrze zaprojektowanemu interfejsowi i automatycznej analizie oszczędza Twój czas, pozwalając szybko porównać zbiory wartości.

Potrzeba odpowiedniego zestawiania i porównywania danych jest powszechna, zwłaszcza w obszarze procesów finansowo-księgowych. Typowe zastosowania obejmują:

  • rozliczenie kont księgowych;
  • porównywanie danych ze źródłami zewnętrznymi, np. wyciągami bankowymi i fakturami;
  • porównanie i rozliczenie danych pochodzących z różnych systemów.

ARCompare przyspiesza proces, utrzymując maksymalny poziom dokładności, przez co natychmiastowo podnosi wydajność pracy.

 

 

 

Zapytaj

Jeśli jesteś zainteresowany naszym produktem zapraszamy do kontaktu:

Sławomir KubitEmail: info@arc-consulting.pl

Zobacz również:

Aplikacja na stanowisko:

Download file: