en

Produkt: JPK

Opis produktu

pytajnik JEDNOLITY PLIK KONTROLNY
Idea JPK została opracowana przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – nakłada ona na podatników obowiązek przedkładania ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w postaci plików o określonym z góry formacie. Dzięki zastosowaniu ujednoliconego podejścia, organy kontrolujące w sposób zautomatyzowany będą mogły wyodrębnić potrzebne informacje i dokonać ich weryfikacji.
pytajnik PODSTAWA PRAWNA
Obowiązek przekazywania danych w określonym formacie strukturalnym przewiduje art. 193a Ordynacji podatkowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.). Zgodnie z jego brzmieniem, organ podatkowy będzie miał prawo żądać przekazania części lub całości ksiąg rachunkowych lub dowodów księgowych w postaci elektronicznej według określonych struktur logicznych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych.

Nasze podejście

podejscie

Narzędzia

zebatka
GENERATOR JPK

GENERATOR JPK importuje dane z różnych systemów klienta (miliony wierszy i danych) i przetwarza na format JPK, walidując poprawność merytoryczną i techniczną:

  • Dane pobierane są bezpośrednio z bazy danych systemu ERP (customizacja systemu SAP lub Peoplesoft).
  • Dane importowane są do systemu JPK w dowolnym formacie, który może wygenerować system klienta. To rozwiązanie nie obciąża dodatkowo systemu produkcyjnego.
KURIER JPK

KURIER JPK niezależnie od posiadanych systemów finansowo-księgowych lub dedykowanych rozwiązań tworzących pliki JPK, „JPK Kurier” umożliwia:

  • Wysyłkę jednego lub wielu plików JPK na adres dedykowanej bramki ministerialnej przy zachowaniu wymogów technicznych nałożonych przez Ministerstwo Finansów.
  • Pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) wysłanego pliku JPK.

Pobierz

POBIERZ

Zapytaj

Jeśli jesteś zainteresowany zapraszamy do kontaktu z nami

Aplikacja na stanowisko:

Download file: