en

Siedziba w Krakowie

ARC Consulting Group sp. z o.o. sp. k.

info@arc-consulting.pl
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

tel.: +48 12 29 34 353
fax: +48 12 29 34 358
NIP: 677 228 87 54

Inspektor Danych Osobowych

Maciej Rymaszewski

dpo@arc-consulting.pl

Poznajmy się

Zostaw nam swoje dane, a przedstawimy Ci naszą ofertę

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARC Consulting Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 57
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu - w celu zapewnienia kontaktu z ARC Consulting Group sp. z o.o. sp. k. - podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu korespondencji z podmiotami kontaktującymi się z ARC Consulting Group sp. z o.o. sp. k.
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – dpo@arc-consulting.pl
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym dostawcy usług IT.
5. Dane będą przetwarzane przez okres prowadzonej korespondencji, chyba że w tym czasie wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7. przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne

Szybki kontakt

Z największą przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania związane z naszymi usługami i naszą firmą.

info@arc-consulting.pl
+48 12 29 34 353